ఆమె బ్యాంకు అకౌంట్ లో పొరపాటున 125 కోట్లు జమయాయ్యి..! దీంతో ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా.

ఆమె బ్యాంకు అకౌంట్ లో పొరపాటున 125 కోట్లు జమయాయ్యి..! దీంతో ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా.ఈమాత్రం మంచి మనుషులు ఉండబట్టే ఈకొద్ది వర్షాలైనా భూమిపై కురుస్తున్నాయి..if it happens there is no chance to withdraw that much amount

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here